July 6th, 2005

_palimpsest_

(no subject)

Одна львівська пані мала за чоловіка науковця.
І звалася вона спочатку пані кандидатОвою. Потім - пані докторОвою. А з одного прекрасного дня - пані членкорОвою...